ELYTE 1000-1200-1600

ELYTE nesené postřikovač

1000-1200 nebo 1600litrů.

ramena od 15 do 30 m.