HÉRON 3000

Zařízení pro odběr obilí.

HERON je spolehlivý
– Odebraný vzorek reprezentuje kvalitu celé dodané várky. Několik oficiálních i individuálních testů provedených ve spolupráci s lidmi působícími v tomto odvětví obchodu, kteří používají manuální sondy, či automatické vzorkové zařízení, jasně ukázalo, že vzorky odebrané strojem HERON III Byly plně reprezentativní celého obsahu zásilky.
– HERON III také představuje vysoký stupeň přesnosti. Několik odběrů provedých ze stejné várky dokázalo celkovou homogenitu v analýze vzorků.
– Tyto výsledky byly získány po sérii řádných laboratorních testů, které se soustředily na dva parametry:
1. Rychlost penetrace sondy obilím, zatím co nasává vzorky průběžně při pohybu směrem dolů a rychlost postupu vzorku směrem nahoru.
2. Velikost otvorů na špičce vzorkovače, otvory kterými prostupují nasávané zrna.
Mistrovství těchto dvou kritérií dává možnost stroji HERON III vyniknout nad ostatní konkurenci.
HERON je silný
– Při operaci je to nejúčinější zařízení díky neustálému nasávání zrna v celé hloubce dodávky, nehledě na to, jaký materiál je odebírán. Návrat odebraných vzorků do zásilky nezačne dříve, dokud se odebírací hrot nedotkne dna. Tento systém je samozřejmě patentován.
– HERON je také samozřejmě schopný odebírat jakékoliv vzorky obilí suchých, či mokrých, až do vzdálenosti od 80 do 120 metrů, v čase méně než 15 sekund.
HERON je robusní
– HERON III je poháněn elektromechanicky a má patentovaný systém převodového motoru.
– Všechny jeho mechanické komponenty jsou předimenzované a je zkonstruován k odebírání vzorků jakýchkoliv obilnin a odolat všem klimatickým podmínkám (námraza a kondenzace).
– HERON III nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a jeho míra poruchovosti je menší než 0,2 %.
– Dopravníková hadice pro zrno je opředena s měděným šroubením. Tento způsob má dvojí výhodu. Jelikož drátěné pletení předchází tomu, aby se zrna lepila na stěnu hadice, tak je také antistatické, což zase odvádí veškerou nashromážděnou statickou elektřinu, aby nedošlo k přeskočení jiskry a k třesku prachu.
HERON Vás překvapí
– Jeho instalace vyžaduje pouze polovinu pracovního dne, dva mechaniky k seřízení, nastavení a testování, včetně proškolení operátorů.
– Jeho ovládání je extrémně jednoduché, pouze tři tlačítka stačí pro otáčení vpravo, otáčení vlevo a pro zapnutí automatického cyklu odebírání vzorků.
Nejenom očividnou potřebu spolehlivé kontroly vzorků přicházejících a odcházejících zásilek, HERON III má také ekonomický a sociální smysl.
Automatizace odběru vzorků dovoluje uvážené zvyšování produktivity, ale také v návaznosti ušetřit na pracovní síle. Ve skutečnosti pouze jeden člověk bude zapotřebí k ovládání vážícího mostu, odebírat a analyzovat vzorky. Navíc celkový dojem sběrné stanice bude mnohem vyšší vzhledem k tomu, že všichni zákazníci a i dodavatelé budou mít stejná pravidla při odebírání vzorků.
Automatizace odběru vzorku neodiskutovatelně zlepšuje pracovní podmínky a zamezuje nehodám, které se stávají v podmínkách manuálního odběru. Ve Francii nebyla dosud zaznamenána jediná nehoda při automatickém odběru vzorků.
Vzhledem ke všem těmto faktům a důvodům může být prohlášeno, že HERON III je bez debat bezkonkurenční stroj pro automatizované odběry vzorků v Evropě.

  • Download PDF FileHeron 3000 Cobra
  • Download PDF FileHeron 3000